Sleva až 33%? REGISTRUJTE SE ZDE.

Sleva 30,-Kč, 100,-Kč, akce 2+1, slevové kódy na Váš email.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

 

Článek 1   Obecné informace o soutěži

 • Organizátorem soutěže (dále jen „soutěž“) jsme my,Yaksi s.r.o. spisová značka C308677 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 07849885, DIČ: CZ07849885 sídlo společnosti je Vinohradská 2165/48, Vinohrady, 120 00  Praha 2 (dále jen „Organizátor“ nebo „my“), Pro naše zákazníky provozujeme internetový obchod dostupný na internetové adrese www.origostriko.cz
 • Soutěže se nemůžete zúčastnit, pokud jste naším zaměstnancem/ zaměstnankyní, případně naší spolupracující osobou, případně jste osobou blízkou těchto osob. Soutěže se také nemůžete zúčastnit, jste-li mladší 15 let a pokud máte doručovací adresu mimo Českou. Soutěže se můžete zúčastnit, jste-li fyzickou osobou.

Článek 2   V čem soutěž spočívá?

 • Předmět soutěže a konkrétní podmínky soutěže uvede Organizátor vždy v konkrétním soutěžním příspěvku na facebookovém profilu, který bude obsahovat podmínky soutěže zejména:
  1. termín konání soutěže;
  2. způsob zapojení do soutěže;
  3. výluky ze soutěže;
  4. stanovení výher a podmínek výběru výherce.
 • Každý soutěžící se do jedné soutěže může zapojit i opakovaně (není-li u jednotlivého soutěžního příspěvku uvedeno jinak).
 • Do jednotlivé soutěže se zapojíte přidáním komentáře pod určený příspěvek se zodpovězením soutěžní otázky nebo splněním úkolu. Tímto krokem souhlasíte s těmito pravidly a zavazujete se je dodržovat. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže odpovědi, které nebudou odpovídat předmětu a rozsahu soutěžních otázek
 • Ze správných odpovědí uvedených u jednotlivých soutěžních příspěvků bude vybrán výherce (nebude-li uvedeno jinak), a to označením v komentáři organizátora pod soutěžním příspěvkem. Výherci budou vyzváni, aby kontaktovali organizátora prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti Facebook s kontaktními údaji pro zaslání výhry. Nepřihlásí-li se výherce do 10 kalendářních dnů ode dne vyhlášení, propadá výhra organizátorovi.
 • O přesném způsobu předání výhry budou výherci informováni soukromou zprávou na Facebooku. Výhry budou výhercům odeslány do 30 dnů ode dne vyhlášení výsledků soutěže.
 • Organizátor neodpovídá za to, že výherce uvedl nesprávnou adresu pro dodání výhry, ani že si svou výhru řádně a včas nevyzvedl u zvoleného poskytovatele přepravních služeb. V takových případech výhra propadá Organizátorovi bez jakékoli náhrady.
 • Organizátor soutěžící výslovně upozorňuje, že výhru nelze směnit za hotovost ani ji vyměnit za jinou výhru než je organizátorem stanovena. Bude-li výhrou voucher na nákup v nákupní galerii Organizátora, je jeho hodnota vyjádřena včetně DPH a výherce bude o jeho uplatnění informován.

Článek 3   Obecná a závěrečná ustanovení

 • Účastí v soutěži se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
 • Účastí v soutěži souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem účasti v soutěži. Informace o zpracování osobních údajů zde
 • Případné dotazy, připomínky apod. směřujte  prostřednictvím kontaktního formuláře 
 • Na výhru nevzniká právní nárok, není možné ji vyplatit v penězích. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno. Soutěž nemá charakter veřejného příslibu.
 • Pokud porušujete pravidla této soutěže, nebo pokud pojmeme podezření, že porušujete pravidla této soutěže, vyhrazujeme si právo Vás vyřadit ze soutěže. Takové rozhodnutí je konečné.
 • Tato pravidla Vám budou dostupná po dobu trvání této soutěže a dále 30 dní ode dne ukončení soutěže. Vyhrazujeme si právo tato pravidla kdykoliv změnit nebo soutěž ukončit. V takovém případě jsou změna pravidel či ukončení soutěže účinné okamžikem jejich zveřejnění.
 • Soutěž není provozována, sponzorována nebo spojena se společností Facebook Inc. a tato společnost za její průběh nijak neodpovídá. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být adresovány Organizátorovi, nikoliv společnosti Facebook Inc.
 • Tato pravidla nabývají účinnosti dne 1. 2. 2021.